2013-04-25

Färggranna armband--Colourful bracelets


Broderi på maskin och för hand och sedan dekorerade med pärlor


Embroidery by machine and by hand, then decorated with pearls.

Sidor