2009-09-25

I morgon-Tomorrow
Är det design och konsthantverksmarknad i Malmö. Jag skall vara med och visa upp mig. Allt är packat och jag har varit ute och plockat dekorationer till mitt stånd.
It is Design and Handicraftmarket in Malmö. I will be there and put on show what I`ve making. Everything is packed and ready and I`ve been out picking decorations for my stand.

Inga kommentarer:

Sidor