2010-04-27

Österlen
Ett av mina favoritställen här på jorden är Österlen. Vi besökte ett stickmuseeum. en fantastiskt smed och så Ale Stenar. Dit kan man åka ofta.

Inga kommentarer:

Sidor