2010-07-07

Tid att skapa-Time to create


Med sommar värme och ledig tid så har lusten att skapa kommit åter. Det har både blivit några bilder och bokomslag.
With the hot summer weather and having time off, the inspiration has returned. I have made some pictures and bookcovers.


Sen försöker jag komma ihåg att hinna ta kort på allt vackert som grönskar och blommar. Kanske inspiration till framtida på projekt....

Then I try to remember to take photos of all the beauty the summer has to offer. Maybe inspiration for future projekts.......

Inga kommentarer:

Sidor