2011-01-31

Riktiga blommor och konstgjorda--Real flowers and fake ones.


Jag låter fantasin leda mig, ibland kanske på irrvägar, det får framtiden utvisa. Jag har sytt blommor, och broderat vaser, sen får vi se vad det blir.
I let the fantasy decide in what direction to go, if it has lead me in a good direction, future will tell. I have sewn flowers and embroidered vases, then we`will see what will happen next.

Inga kommentarer:

Sidor