2012-03-24

Ibland---Sometimes

                                         Så blir baksidan finare än framsidan.
The back is better than the front.

Inga kommentarer:

Sidor