2014-01-12

Nya armband--New bracelets

Armband i nya färgställningar har blivit klara.
Alla är fodrade i matchande ullfoder och väldigt varma och sköna.
I have finished some bracelets in new colours.
They are all lined with wool oin a matching colour. 
They are really warm and comfy.
Vilken föredrar föredrar du?
Which one of them do you prefer?

Inga kommentarer:

Sidor