2010-01-07

Det kanske är dags...-It`s maybe time...


Att byta bild. Julen är över men snön och kylan är kvar.
To change picture. The Christmas is over but the snow and the cold is still here.


En del av ledigheten har jag tillbringat med att försöka få ordning på mina bilder i datorn.
Jag hittade bl.a. dessa korten på småtavlor som jag gjorde för flera år sedan.

Among the photos I found these ones that are small pictures I made years ago.
During some of my holiday I`ve tired sorting my pictures out in my computer.


Inga kommentarer:

Sidor