2011-07-21

Ett rosa....-A pink one

Med en blomma på framsidan och hjärtan på baksidan.
With a flower at the front and two hearts on the back.

Inga kommentarer:

Sidor