2011-08-06

Några armband-Some bracelets

Mina armband har nästan sålt slut så det var dags att göra några nya. Jag ville inte göra samma modell som förut utan testade lite nya modeller.
All of my bracelets have nearly sold out so I had to make some new ones. I didn`t want to make them the same as my old ones so I have tested some new models.
Jag tror att jag tycker om den översta bäst. Det skall bli några flera i en annan färgställning.
I think that I like the top one the best. I will sew some more like that but in other colour combinations.
Denna är inte så dum den heller. Grönt och blått är fint tillsammans.
This one isn´t too bad either. The green and blue go really well together.
Trianglar skall jag nog jobba mera med.....
I think that I will work more with the triangular shape.......

Sidor